Prof. PhDr. IVETA RADIČOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

 

Prof. Radičová patrí medzi najvýznamnejšie slovenské osobnosti začiatku 21. storočia. Svetovo uznávaná sociologička, exministerka sociálnych vecí a rodiny, expremiérka, pôsobiaca na jednej z najprestížnejších svetových univerzít – Cambridge. Na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy pôsobí externe a absolvuje príležitostné prednášky sociológie.

VZDELANIE

Je absolventkou Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (1975-79). V roku 1981 získala titul PhDr., v roku 1986 PhD. V roku 1990 absolvovala postdoktorálne štúdium na Oxforde, v roku 1997 sa stala na FF UK docentkou a v roku 2005 profesorkou.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. Radičová pôsobila pred vstupom do politiky na Katedre politológie UK (1997-2005), kde od roku 1997 bola koordinátorkou výskumu „Sociálne poistenie, štátna sociálna podpora, sociálna pomoc s dôrazom na trh práce a politiku zamestnanosti“. V rokoch 1990-93 pôsobila na Katedre sociológie FF UK a ako zástupkyňa riaditeľa na Academia Istropolitana (1993-97). Od roku 2005 je profesorkou na Katedre sociológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva na UKF v Nitre. Pôsobila ako hosťujúci profesor na univerzitách v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Fínsku a Rakúsku. Od roku ..... pôsobí externe na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy.

PRAX

Profesionálnu kariéru začínala na Sociologickom ústave SAV (1979 - 1981) ako koordinátorka výskumného tímu pre rodinnú politiku. Tam získala aj doktorát filozofie (práca: Kvantitatívny a kvalitatívny výskum, 1981). V roku 1992 založila neziskovú organizáciu S.P.A.C.E – Centrum pre analýzu sociálnej politiky, v ktorej bola výkonnou riaditeľkou až do roku 2005. Od roku 2005 bola riaditeľkou Sociologického ústavu SAV.

FUNKCIE

Prof. Radičová sa aktívne venovala politike. V rokoch 1990-92 bola členkou VPN. V rokoch 2005-2006 bola ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2006 bola členkou SDKÚ-DS. V roku 2009 kandidovala za prezidenta SR, v rokoch 2010-2012 bola predsedkyňou vlády SR.

V minulosti pôsobila aj ako expertka na sociálnu politiku na Federálnom ministerstve práce a sociálnej politiky, ako expert Vlády SR v Komisii pre rodinu, na Ministerstve privatizácie a v Komisii prevencie drogových závislostí, bola výkonnou riaditeľkou Slovenskej sociologickej spoločnosti a NISPAcee – siete organizácií a škôl verejnej politiky v strednej a východnej Európe. Bola a je koordinátorkou viacerých výskumných projektov

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prof. Radičová má na svojom konte desiatky odborných publikácií, článkov, či blogov.

 

 
Naspäť hore