Prof. PhDr. JOZEF LEIKERT. PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Dekan

Pracovisko: Fakulta masmédií

 

Prof. Leikert patrí medzi významných slovenských odborníkov v oblasti žurnalistiky, kulturológie a literárnej vedy. Je dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy.

VZDELANIE

Je absolventom žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde v roku 1983 získal titul PhDr. a v roku 2003 akademickú hodnosť PhD. V roku 2005 sa stal docentom na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore slovenské dejiny a v roku 2009 bol menovaný za profesora v odbore kulturológia (taktiež na UKF v Nitre). Je členom Vedeckej rady UKF v Nitre a Múzea SNP v Banskej Bystrici.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pedagogickej činnosti sa prof. Leikert venuje od roku 1995. Najprv deväť rokov externe pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, od roku 2004 do 2012 prednášal na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Od roku 2012 je dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy.

PRAX

Novinárske pôsobenie začal prof. Leikert v denníku Smena (1981-86), v rokoch 1987-89 písal pre Pravdu a 1990-91 pre Expozé. V rokoch 1991-95 pôsobil ako tlačový tajomník v Slovenskom plynárenskom priemysle, kde zároveň viedol Gama Magazín. Po spisovateľskom a vedeckom pôsobení v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa stal hovorcom, riaditeľom tlačového odboru a odborným poradcom prezidenta SR R. Schustera (2000-2004).

Je držiteľom radu ocenení - Cena Literárneho fondu (1993), Výročná cenu za poéziu (1996), Kniha roka (2000), Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu (2000, 2002, 2003), Cena Karla Hynka Máchu (2003), Cena literárneho fondu (2005), Cena Vojtecha Zamarovského (2005).

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prof. Leikert je autorom troch domácich a šiestich zahraničných vedeckých monografií, 15 odborných knižných prác, 12 kníh poézie v zahraničí a siedmych doma. Je autorom 150 odborných článkov i riešiteľom siedmych grantových projektov.

FUNKCIE

Prof. Leikert je predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu, predsedom Kulturologickej spoločnosti a člen Slovenské ho syndikátu novinárov.

 

 
Naspäť hore