prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (Česká republika)

 
 

Funkcia: Vedúci Ústavu manažmentu a marketingu

Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania

Na Masarykovej univerzite v Brne viedol v 90. rokoch Centrum rozvoja malého podnikania Českej republiky, financované Kongresom USA a na Ekonomicko-správnej fakulte vyučoval marketingové predmety (marketing, marketingová komunikácia, marketingový výskum). Spoločne s partnermi z Vysokej školy v Haagu založil Medzinárodný inštitút marketingu, komunikácie a podnikania (IIMCE).

Funkcie

V súčasnosti pôsobí na Fakulte regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej univerzity v Brne a na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde je vedúcim Ústavu manažmentu a marketingu. Českú republiku zastupuje v riadiacom výbore International Association for Nonprofit and Public Marketing.

Vedecká a publikačná činnosť

Je členom zahraničných edičných a redakčných rad vedeckých a odborných časopisov International Review on Public and Non Profit Marketing, Public Marketing Idea, Marketing Science and Inspirations a Responsibility and Sustainbility. Ako autor či spoluautor má na svojom konte mimo iného takmer päť desiatok knižných vydaní v Českej republike i v zahraničí.

 

 
Naspäť hore