Prof. RNDr. FRANK SCHINDLER, Ph.D. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Vedúci ústavu aplikovanej informatiky

Pracovisko: Fakulta informatiky

Prof. Schindler sa počas svojej profesionálnej kariéry intenzívne venuje informatike a matematike. Na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy prednáša predmety základy programovania, dátové štruktúry a algoritmy, objektovo-orientované programovanie a paradigmy programovania.

VZDELANIE

Prof. Schindler je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (1973-1978). Doktorandské štúdium absolvoval na University of Utah v Salt Lake City, USA kde získal aj titul Ph.D. (1983). V roku 1994 sa habilitoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore informatika. Profesorom informatiky sa stal na University of Maryland University College, Adelphi, USA v roku 2002.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Má za sebou pedagogické pôsobenie na Katedre matematiky na University of Utah v Salt Lake City (1980-1983), na Katedre informatiky a matematiky na University of Miami v Coral Gables, na Floride (1983-1984) a na Katedre informatiky na University of Maryland University College (1989-1990, 1994-1995, 1997-2005). V období 1990-1993, 1995-1996 a 2004-2009 pôsobil na Katedre informatiky a výpočtovej techniky FEI STU v Bratislave. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí prof. Schindler od roku 2007. Je profesorom na Fakulte informatiky a vedúcim Ústavu aplikovanej informatiky.

PRAX
Päťročne praktické skúsenosti z informatiky nadobudol počas svojej práce pre zahraničné IT firmy. Najskôr pracoval pre firmu IBM Kingston v štáte New York ako senior associate programmer (1985-1986) a neskôr pre firmu Prime Computer, Inc. v štáte Massuchusetts ako senior software engineer (1986-1988). V rokoch 1998-1989 pracoval ako gruppenleiter fuer software entwicklung pre IT start-up firmu Diagonal Systems, A.G. vo Švajčiarsku.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Intenzívne sa venuje publikačnej činnosti, je autorom alebo spoluautorom viac ako 60 vedeckých publikácií, monografii a odborných článkov.

FUNKCIE

Prof. Schindler bol v minulosti členom odborných zahraničných organizácií: American Computing Machinery, Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE Computer Society, American Mathematical Society. V súčasnosti je členom týchto organizácii: Slovenská informatická spoločnosť, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Jednota českých matematikov a fyzikov. Okrem iného participoval tiež aj na viacerých výskumných projektoch v oblasti informatiky.
Hovorí tromi svetovými jazykmi.

 

 
Naspäť hore