Univ. Prof. Walter Renner, Ph.D.

 
 

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Fakulta psychológie

PEDAGOGICKÁ ORIENTÁCIA:

Klinická psychológia a psychológia zdravia, diagnostika

VEDECKÁ ORIENTÁCIA:

Klinická psychológia, Psychológia zdravia, osobitný dôraz na kultúru, ľudské hodnoty a migrácie

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – SÚHRN:

asi 60 časopiseckých článkov, viac ako 30 kapitol, kníh a recenzií; viac ako 70 kongresových prezentácií

OCENENIA:

Isabel Briggs Myers Research Award 2013

 

 
Naspäť hore