Fakulta práva PEVŠ otvorí budúci týždeň nový akademický rok
 

Fakulta práva PEVŠ otvorí budúci týždeň nový akademický rok

23.09.2015

Fakulta práva pripomína, že na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave je oprávnená prijímať študentov do prvého ročníka na bakalárske a magisterské štúdium.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa pripravuje na otvorenie nového akademického roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční 28. septembra. Prijímacie pohovory a zápisy na fakultu práva sú podľa stanoveného harmonogramu. Informovala o tom hovorkyňa Paneurópskej vysokej školy Jana Gemeranová. Škola tak reagovala na informácie v tlačovej správe ministerstva školstva o akreditácii na Vysokej škole Danubius a Goethe Uni Bratislava, v ktorej rezort spomenul aj fakt, že minister školstva Juraj Draxler pozastavil práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave udeľovať absolventom študijného programu „právo“ akademický titul v dennej aj v externej forme štúdia.

Hovorkyňa Paneurópskej vysokej školy dnes pripomína, že fakulta práva je na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave oprávnená prijímať študentov do prvého ročníka na bakalárske a magisterské štúdium v študijnom odbore právo pre akademický rok 2015/2016. "Neúplné informácie o pozastavení akreditácie pre študijný odbor právo, ktoré v týchto dňoch zverejňujú médiá v súvislosti so stratou akreditácie iných vysokých škôl, sú neaktuálne a nepravdivé a poškodzujú dobré meno Paneurópskej vysokej školy, pričom zneisťujú študentov, ktorí fakultu práva v súčasnosti navštevujú alebo sa na ňu hlásia," dodala Gemeranová.

Minister školstva Juraj Draxler vydal rozhodnutie o pozastavení akreditácie študijného programu "právo“ v dennej aj v externej forme štúdia na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave začiatkom mája. Svoje rozhodnutie o dočasnom odobratí práv Paneurópskej vysokej školy vydal na základe zistení Akreditačnej komisie, podľa ktorej fakulta práva uskutočňovala študijný program za iných podmienok, za akých bol akreditovaný. Paneurópska vysoká škola však podala žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí ministra. Sudkyňa Anna Peťovská, ktorá zároveň vyučuje na čiastočný úväzok na Paneurópskej vysokej škole, následne podľa ministerstva školstva vydala uznesenie o odklade vykonateľnosti rozhodnutia ministra o pozastavení platnosti práva udeľovať akademické tituly bakalár a magister absolventom študijného programu právo v dennej aj externej forme štúdia. Najvyšší súd potom na podnet ministerstva rozhodol, že Peťovská nebude rozhodovať v spore medzi ministerstvom školstva a školou. Odklad vykonateľnosti rozhodnutia ministra sa však rozhodnutím Najvyššieho súdu SR nezrušil a bude až do právoplatného rozhodnutia v samotnej veci. Fakulta práva teda rozhodnutím o odklade vykonateľnosti dosiahla zachovanie už skôr priznaných práv v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia práva a v súčasnosti môže stále prijímať uchádzačov o štúdium.

Zdroj: Spravodajstvo SITA, Strana/Poradie správy: 0, Rubrika/Relácia: Domáci, Dátum: 22.09.2015, Autor: to;nr

Naspäť

 
Naspäť hore