Magistri súkromnej fakulte práva veria, bakalári menej
 

Magistri súkromnej fakulte práva veria, bakalári menej

28.09.2015

 

Bakalárov bude na súkromnej Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave o polovičku menej ako po iné roky.

Kedy súd preskúma rozhodnutie ministerstva školstva, či konalo zákonne, keď odňalo Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave právo udeľovať absolventom študijného programu právo akademický titul v dennej aj v externej forme štúdia, sa zatiaľ nevie. Dekan fakulty Jaroslav Ivor včera pre SME povedal, že termín pojednávania v tejto veci nebol zatiaľ na súde určený. „Naše podanie na súd bolo pre školu krajným a posledným riešením ako odvrátiť hroziace škody neprijatím uchádzačov do dvoch ročníkov štúdia,“ dodal Ivor.

Študentov bude menej

Fakulta už ale dnes vie, že medializovanými informáciami boli uchádzači o štúdium práva na škole značne zneistení. Kým v minulom akademickom roku sa do prvého ročníka bakalárskeho denného a externého štúdia na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave zapísalo 207 študentov, a rok predtým až 321, teraz sa počty prvákov preriedili takmer o päťdesiat percent. Dekan Ivor povedal, že pri študentoch vyšších ročníkov sa táto situácia negatívne neprejavila, práve naopak, podporujú školu. „Pribúda nám študentov, ktorí k nám prestupujú z iných právnických fakúlt,“ doplnil Ivor.

Pre nerozhodnutých uchádzačov stále realizujú dodatočné prijímacie pohovory a taktiež individuálne zápisy. Minister trvá na svojom

Fakulta tak dopláca na chybu, ktorú urobila v predchádzajúcich rokoch, keď učila na detašovaných pracoviskách mimo sídla školy, ktoré nemali potrebnú akreditáciu. Minister školstva Juraj Draxler (nominat za Smer) jej preto pozastavil právo udeľovať absolventom študijného programu právo akademický titul v dennej aj v externej forme štúdia v bakalárskom a magisterskom štúdiu. Ivor hovorí, že ministerstvu už 25. mája a následne 10. júna zaslali písomnú správu o odstránení nedostatkov. Ministerstvo vraj dodnes na ne nereagovalo. Draxler zverejnil svoje rozhodnutie tesne pred prvým kolom prijímacieho konania do prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, čo podľa dekana fakulty Jaroslava Ivora záujemcov zneistilo. V plánovanom júnovom termíne sa teda prijímačky nemohli uskutočniť. Fakulta začala proti vôli ministra uchádzačov prijímať až potom, čo jej Krajský súd v Bratislave na začiatku júla obnovil všetky priznané práva. Minister Draxler svoj názor nezmenil ani po rozhodnutí súdu.

Čo ukáže akreditácia

Na Paneurópskej vysokej škola v Bratislave aktuálne prebieha komplexná akreditácia. Ukončená bude k 1. marcu 2016. Dekan Ivor si je istý, že bude môcť konštatovať obhájenie všetkých dosiaľ priznaných práv.

Zdroj: sme.sk, Strana/Poradie správy: 0, Rubrika/Relácia: SME Online / Z domova, Dátum: 25.09.2015, Autor: Jarmila Horáková

http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=8015432

 

Naspäť

 
Naspäť hore