Paneurópska vysoká škola napadla pozastavenie akreditácie na súde
 

Paneurópska vysoká škola napadla pozastavenie akreditácie na súde

02.07.2015

Bratislava 2. júla (TASR) – Paneurópska vysoká škola v Bratislave napadla na súde rozhodnutie ministra školstva Juraja Draxlera o pozastavení akreditácie v študijnom odbore právo. Ako dnes informoval dekan fakulty práva Jaroslav Ivor, Krajský súd v Bratislave rozhodnutie ministra z mája tohto roka pozastavil až do doby právoplatného rozhodnutia v tejto veci.

"Môžeme konštatovať, že po právoplatnosti tohto rozhodnutia sa opäť vlastne vraciame k pôvodnému stavu. Čiže inak povedané, síce rozhodnutia ministra školstva sú na svete, ale krajský súd uložil odložiť ich vykonateľnosť. Čiže sme sa vrátili k pôvodnému stavu," dodal Ivor. Univerzita tak môže prijímať študentov do prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia. Súd však ešte bude rozhodovať o tom, či boli, alebo neboli rozhodnutia ministra Draxlera nezákonné.

Ani jedno z rozhodnutí ministra podľa dekana fakulty neobsahuje žiadne konkrétne odôvodnenie. Ako dodal, vo všetkých rozhodnutiach odkazuje minister na nedostatky, ktoré boli vo vyjadrení Akreditačnej komisie (AK). "Minister teda nešpecifikuje, ktoré nedostatky vzal za také závažné, že pristúpil k takému kroku, ako je pozastavenie práv," vysvetlil Ivor. Dekan fakulty taktiež dodal, že vysoká škola vôbec nebola vyzvaná, aby sa k nedostatkom vyjadrila.

Ivor uviedol, že s ministerstvom sa snažili viackrát riešiť vzniknutú situáciu. Podľa jeho slov však nedostali od rezortu školstva odpoveď.

Draxler začiatkom mája škole pozastavil akreditáciu v odbore právo v dennej aj v externej forme štúdia, a to v prípade bakalárskych, ako aj magisterských študijných programov. Fakulta preto nesmela prijímať nových študentov.

Minister vychádzal zo zistení AK, ktorá na základe opakovaných podnetov iniciovala akreditáciu a zistila, že fakulta uskutočňuje študijný program za iných podmienok, za akých jej bol študijný program akreditovaný. Konkrétne išlo o to, že študijný program poskytovali na miestach, ktoré neboli predmetom akreditácie. Taktiež obsah študijného programu bol pozmenený a uskutočňuje sa inak, ako bol akreditovaný. Ivor dnes zopakoval, že nedostatky už vysoká škola odstránila.

 

Naspäť

 
Naspäť hore