PEVŠ vypísala druhé kolo prijímacích pohovorov
 

PEVŠ vypísala druhé kolo prijímacích pohovorov

28.07.2014

Dátum:28. júla 2014, Zdroj: TASR Školský servis

Aj Paneurópska vysoká škola vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov. Uzávierka prihlášok má väčšina fakúlt do 20. septembra. Na tieto fakulty sa môžete ešte prihlásiť:Fakulta práva – študijný odbor právo

Fakulta ekonómie a podnikania – študijné odbory Ekonomika a manažment podnikov, Medzinárodné podnikanie

Fakulta masmédií - študijné odbory Dizajn médií, Mediálna komunikácia

Fakulta informatiky – študijný odbor Aplikovaná informatika

Fakulta psychológie – študijný odbor Psychológia

Viac informácií na:http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/pevs/12059-clanok.htm

Naspäť

 
Naspäť hore