Poslucháči Fakulty práva PEVŠ zbierali ceny v Hong Kongu
 

Poslucháči Fakulty práva PEVŠ zbierali ceny v Hong Kongu

16.08.2012

Zdroj: SITA, Strana: , Autor: ax, Dátum: 15.08.2012 09:52:57

Študenti druhého a štvrtého ročníka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (Eva Cibulková, Andrea Kulifajová, Peter Plachý a Michal Záthurecký) získali na prestížnej svetovej súťaži v Hong Kongu prvú cenu za najlepšie vypracované memorandá (žaloby) a najlepší tím v mediácii. V celkovom hodnotení skončili ako najlepší tím z Európy na treťom a štvrtom mieste, keď v súboji o finále tesne podľahli tímu americkej Columbia Law School (New York).

O najlepší tím v medzinárodnej obchodnej arbitráži a následnej mediácii súťažilo celkovo 20 tímov najlepších univerzít z Ázie, Severnej Ameriky, Austrálie a Európy. Súťaž sa každoročne koná na pôde City University of Hong Kong v spolupráci s Čínskou medzinárodnou hospodárskou a obchodnou rozhodcovskou komorou (CIETAC) a Columbia University (New York).

Význam alternatívnych spôsobov riešení sporov, predovšetkým v rámci medzinárodnej arbitráže a mediácie medzi obchodníkmi vo svete významne rastie. Týka sa takmer všetkých foriem medzinárodného obchodu a finančných služieb, pre ktoré je riešenie sporov v obchodnom styku klasickými prostriedkami vnútroštátneho súdneho konania neefektívne, zdĺhavé, finančne nákladné a z pohľadu právnej istoty neúmerne rizikové.

Viaceré medzinárodné organizácie (UNIDROIT) vrátane OSN (UNCITRAL) sa snažia zjednotiť právny základ riešenia sporov prostredníctvom medzinárodnej arbitráže vo svete, vrátane jednotného medzinárodného práva aplikovateľného na obchodné spory. Aj cieľom súťaže v Hong Kongu bolo pomocou simulovaného súdneho sporu medzi dvomi obchodnými partnermi, ktorých spolu s ich advokátmi reprezentujú študenti, rozšíriť význam a používanie týchto pravidiel a pripraviť budúcich právnikov na ich povolanie.

„Význam mediácie v globalizovanej svetovej ekonomike neustále rastie, a preto sme veľmi radi, že naši poslucháči sú v tejto časti obchodného práva mimoriadne úspešní. Zdá sa, že aj vďaka niekoľkoročnej finančnej a personálnej investícii do právnického vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave vyrastá na Slovensku nová generácia právnikov schopných na svetovej úrovni riešiť náročné medzinárodné obchodné spory,“ hovorí vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva JUDr., PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Naspäť

 
Naspäť hore