Prof. Hontyová dekankou Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ
 

Prof. Hontyová dekankou Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ

07.05.2012

Zdroj: SITA, Strana: , Autor: ax, Dátum: 04.05.2012 11:47:13

Novou dekankou Fakulty ekonómie a  podnikania Paneurópskej vysokej školy sa stala prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD. Vo funkcii strieda Dr.h.c. prof. Ing. Ladislava Kabáta, CSc. Prof.  Hontyová sa hlási ku kontinuite vo výchovno-vzdelávacej a  vedecko-výskumnej práci. Fakultu chce viesť ako otvorenú vzdelávaciu inštitúciu, činnosť ktorej sa bude opierať o najnovšie vedecké poznatky. Akreditované študijné programy sa budú aj naďalej orientovať na požiadavky praxe, tak, aby absolventi fakulty boli spôsobilí efektívne sa uplatniť na národnom i  medzinárodnom trhu práce.

Prof. Hontyová je medzinárodne uznávanou akademičkou so zameraním na ekonómiu. Špecializuje sa predovšetkým na  makroekonómiu a národohospodársku problematiku, medzinárodné európske vzťahy, menové vzťahy a ekonomiku Európskej únie. Medzi jej najznámejšie diela patrí monografia: “Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy“ vydaná v  IURA EDITION, 2005. Už štyri desaťročia pôsobí na akademickej pôde. V období 1972-1999 to bolo na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, 2001-2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v súčasnosti na  Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy.

Naspäť

 
Naspäť hore