Rektor PEVŠ Ján Svák vydáva odbornú publikáciu
 

Rektor PEVŠ Ján Svák vydáva odbornú publikáciu

21.02.2012

21.02.2012; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. ‑; SITA

Rektor PEVŠ Ján Svák vydáva publikáciu "Ochrana ľudských práv".

BRATISLAVA 21. februára (WBN/PR) ‑ Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. spracoval svoju dizertačnú prácu do podoby odbornej publikácie, ktorá bude zároveň slúžiť poslucháčom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy i ďalších právnických vysokých škôl.
Publikácia mapuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasbourgu. Práve podrobná analýza konkrétnych precedensov významne ovplyvňuje vývoj myslenia aj slovenských právnikov ‑ praktikov a teoretikov. Cieľom knihy je dosiahnuť, aby tí, ktorí na národnej úrovni aplikujú Dohovor o ľudských právach ‑ sudcovia, advokáti, právnici, ale aj širšia verejnosť boli citlivými, a podnietiť ich k aplikácii princípu subsidiarity, ktorý im dáva poslanie, aby oni sami rozhodovali o tvrdených porušeniach.
"Nová publikácia prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. svojou analytickou kvalitou a aktuálnosťou reaguje na právnikmi pociťovanú potrebu mať k dispozícii čo najširšiu panorámu prehľadu judikatúry Súdu. Rýchla analýza aktuálnych rozhodnutí zároveň umožňuje lepšie sledovať vývoj názorov "sudcov zo Štrasburgu" a prináša praktikom, ale aj teoretickej fronte a študentom adekvátny pracovný nástroj. Zároveň cez tieto analýzy je možné ľahšie pochopiť hlavné smery vývoja rozhodovacej činnosti Súdu ako aj pochopiť črty jeho rozsudkov," vyjadril sa k novej publikácii sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburg Ján Šikuta.
Európske právo je postavené na princípe precedensov. A tento model sa už vnáša aj do slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti ľudských práv. Súdny precedens Súdu pre ľudské práva má pritom zároveň aj v zmysle najnovších rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Obsah ľudských práv sa vykladá Súdom vzhľadom na vývoj a stav spoločnosti, obsahuje množstvo prípadov, ktoré vydávajú svedectvo o tom, že Súd rieši prípady a Dohovor vykladá tak, aby ľudské práva neboli len v teoretickej rovine a iluzórne, ale dôraz kladie na to, aby boli praktické a reálne.
Publikácia "Ochrana ľudských práv" vychádza v náklade 500 ks vo vydavateľstve Eurokodex.

Naspäť

 
Naspäť hore