„Súdna cesta bola jediným riešením pre dobro študentov.“
 

„Súdna cesta bola jediným riešením pre dobro študentov.“

06.08.2015

Ďalej zdôraznil, že rozhodnutie Najvyššieho súdu nemá žiadny vplyv na už vydané rozhodnutie krajského súdu. Je vykonateľné a umožňuje našej fakulte naďalej prijímať študentov do bakalárskeho a magisterského štúdia.

Viac na: http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=7950150

Naspäť

 
Naspäť hore