Štatistika

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2014/2015 pre jednotlivé fakulty

 

Fakulta práva  48
Fakulta ekonómie a podnikania   22
Fakulta masmédií 18
Fakulta informatiky 0
Fakulta psychológie 5
Spolu 93
 

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2013/2014 pre jednotlivé fakulty

 

Fakulta práva  48
Fakulta ekonómie a podnikania   22
Fakulta masmédií 20
Fakulta informatiky 0
Fakulta psychológie 1
Spolu 91
 

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2012/2013 pre jednotlivé fakulty

 

Fakulta práva  47
Fakulta ekonómie a podnikania   9
Fakulta masmédií 23
Fakulta informatiky 0
Fakulta psychológie 0
Spolu 79
 

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2011/2012 pre jednotlivé fakulty

 

Fakulta práva  37
Fakulta ekonómie a podnikania   12
Fakulta masmédií 19
Fakulta informatiky 1
Fakulta psychológie 0
Spolu 69
 

 
Naspäť hore