Kontakty

Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ:

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Riaditeľ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208807

 

Ing. Radka Sabová-Straková
Vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208804

 

Koordinátori ERASMUS+ :

Kontaktná osoba Erasmus+ :

Ing. Radka Sabová - Straková
Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208804

 

Inštitucionálny koordinátor Erasmus+ :

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Riaditeľ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208807

 

Fakultní koordinátori ERASMUS+ :

Fakulta práva
Ing. Brigita Gieserová
Tajomníčka fakulty, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208830

 

Fakulta masmédií
Mgr. Juraj Babic
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

+421-2-68203645

 

Fakulta informatiky, Fakulta psychológie a Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Radka Sabová-Straková
Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208804

radka.sabova@paneurouni.com

 

 

 
Naspäť hore