Projekty a bilaterálne partnerstvá

Spolupráca so City University of Hong Kong

Z hľadiska medziinštitucionálnej bilaterálnej spolupráce majú vzťahy PEVŠ so City university of Hong Kong niekoľko rovín. Rektor PEVŠ, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., sa v roku 2010 stal členom Medzinárodného poradného výboru City U HK (International Advisory Board), čím sa PEVŠ otvorili možnosti ďalších spoločných iniciatív s touto významnou svetovou univerzitou.

Osobitne významnou spoločnou aktivitou sa od roku 2011 stala účasť tímu študentov PEVŠ na medzinárodnej súťaži v alternatívnom urovnávaní sporov – The International ADR Mooting Competition. Doteraz najvýznamnejším výsledkom PEVŠ na tejto súťaži bolo celkové 3. miesto tímu a ocenenie pre najlepší tím v mediácii a za najlepšie vypracované písomné memorandum v edícii súťaže v roku 2012.

Bližšie informácie o súťaži:

http://www.cityu.edu.hk/slw/ADR_Moot/

Projekt letnej školy - NICLAS

Projekt letnej školy, ktorého nositeľom je od roku 2007 Univerzita vo Viedni - NICLAS (New International Constitutional Law & Administrative Studies Summer School) sa už niekoľko rokov teší obľube aj u študentov PEVŠ. PEVŠ (ešte ako Bratislavská vysoká škola práva) je jedným z partnerov projektu od jeho prvopočiatkov. Medzičasom sa na ňom podieľa celkovo 14 významných európskych inštitúcií. Projekt je zameraný na komparatívny pohľad študentov na rozhraní odborov ústavného, medzinárodného a európskeho práva, ako aj ekonomických, štátovedných, či historicko-politických aspektov skúmaných otázok. Skúmané problémy, ktorými sa vybraní študenti zaoberajú v rámci prípravného kurzu na jednotlivých univerzitách v priebehu daného akademického roka, sú zástupcami jednotlivých tímov prezentované a v diskusiách, workshopoch, prípadových štúdiách vzájomne konfrontované na pôde letnej školy, ktorá sa vo svojich celkovo 6 vydaniach uskutočnila 3-krát vo Viedni (2007-2009) a v ostatných rokoch v Budapešti (2010), resp. vo Florencii (2011). V ostatnom vydaní organizovala a hostila v dňoch 9.-21.júla 2012 letnú školu Paneurópska vysoká škola.

Pre bližšie informácie o projekte :

http://www.internationalconstitutionallaw.net/summerschool

 
Naspäť hore