História

Otcami myšlienky kvalitnej súkromnej vysokej školy poskytujúcej vzdelanie medzinárodnej úrovne s globálnym uplatnením boli v roku 2003 osobnosť slovenského spoločenského a politického života, expremiér JUDr. Ján Čarnogurský spolu so známym vedcom a spoločenským predstaviteľom, profesorom Vasilijem Lipitksym, a podnikateľom Ing. Alexandrom Somovom. Vytvorili pracovnú skupinu, v ktorej nechýbali napríklad bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku prof. Jozef Klimko, PhDr. Emil Pejko a viacero ďalších osobností.

V roku 2004 Bratislavská vysoká škola práva (BVŠP) ako prvá súkromná vysoká škola právnického zamerania na Slovensku otvorila svoje brány študentov. Na BVŠP sa podarilo od začiatku zostaviť kvalitný tím pedagógov i odborníkov z praxe a aj vďaka tomu sa stretla s mimoriadnym záujmom a pozitívnymi reakciami verejnosti. Fakulta poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie a pripravuje na odbornej úrovni študentov nielen na tradičné právnické povolania- sudcov, prokurátorov, notárov, advokátov, ale aj pre ďalšie profesie, ktoré sa právnikom otvárajú v Európskej únii.

O rok neskôr vznikla Fakulta ekonómie a podnikania, ktorá pripravuje poslucháčov tak, aby boli úpešní v globálnom ekonomickom prostredí. Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Počas existencie sa úspešne etablovala nielen na domácom, ale aj na zahraničnom vzdelávacom a vedecko-výskumnom priestore. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu. Štúdium na fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi - ekonómami zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Ruska i iných krajín.

Fakulta masmédií funguje od roku roku 2007 a rozšírila vzdelávanie v odbore masmediálne štúdiá. Zárukou moderného vzdelania v atraktívnych oblastiach masmediálnej komunikácie a žurnalistiky je kombinácia významných osobností – skúsených pedagógov a teoretikov (prof. A.Tušer, M. Pauer) s elitnými odborníkmi z praxe (novinári, manažéri z reklamných a PR agentúr, komunikační manažéri nadnárodných firiem) a špičkovým Mediálnym centrom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy.

Fakulta informatiky vznikla v roku 2009 ako flexibilná reakcia na dynamický vývoj v oblasti informačných technológií. Je jedinou súkromnou fakultou na Slovensku so zameraním na aplikovanú informatiku a napojením na IT biznis.

Najmladšou je Fakulta psychológie , ktorá vznikla v roku 2011. Je prvou a jedinou samostatnou fakultou pychológie na Slovensku. Jej absolventi budú spôsobilí riešiť široké spektrum osobných, skupinových a sociálnych problémov, pri zohľadnení moderných trendov nielen na národnej, ale i celoeurópskej úrovni. Štúdium sa zameriava na pracovnú a školskú psychológiu, ale tiež na sociálnu a poradenskú. Fakulta psychológie pripravuje študentov pre nové európske a svetové prostredie tak, aby boli pripravení uplatniť sa v nových podmienkach a byť kompetentnými v odbornej, jazykovej i ľudskej sfére.

Od roku 2010 sa škola nazýva Paneurópskou vysokou školou. Tento názov je spojený s jedným s rozhodujúcich myšlienkových smerov, ktorý zohral významnú úlohu v dejinách európskej integrácie. V roku 1923 Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894 -1972) založil Paneurópsku úniu a neskôr vo svojej knihe Boj o Paneurópu (1925-1928) zhrnul množstvo argumentov pre integráciu Európy a zároveň množstvo argumentov o dramatických dôsledkoch, ak sa Európa integrovať nebude. Len v zjednotenej Európe je možné zaručiť vnútorný mier a vonkajšiu obranyschopnosť, ekonomický rast, sociálne princípy a to predovšetkým na zásade vzájomnej podpory a solidarity. Na to všetko je potrebná súdržnosť, ktorá spočíva na spoločne akceptovaných hodnotách – historických, kultúrnych a ideových. Stúpenci paneurópskej myšlienky sa poväčšinou nestotožňujú s Európou iba ako s Európskou úniou ale vnímajú ju ako veľmi široký geopoliticky a kultúrny priestor.

Základná idea paneurópskeho hnutia je že: „Paneurópa je celá Európa“, „In pluribus unum“ (jednota v mnohosti).Za základné stavebné kamene Paneurópania považujú starovekú grécku demokraciu, rímske právo, židovsko-kresťanskú identitu Európy. Liderom Paneurópskeho hnutia bol 35 rokov Otto von Habsburg (1912-2011). Významným slovenským Paneurópanom bol aj Milan Hodža (1878-1944).

Paneurópska vysoká škola nie je súčasťou žiadneho politického hnutia avšak de-facto je paneurópskou. Učia v nej učitelia a študujú študenti z mnohých krajín západnej, strednej a aj východnej Európy. Škola v plnej miere využíva možnosti, ktoré jej ponúka európska integrácia a sama významnou mierou prispievame na jej rozvoj. Obsah vzdelávania v našej škole je celoeurópskym a prispieva k upevňovaniu vzťahov medzi Východom a Západom. Aby boli posilnené predpoklady pre naplnenie takejto misie bola v škole vytvorená Rada osobnosti školy, ktorú tvoria významní vedci, politickí činitelia, predstavitelia kultúry a cirkvi z mnohých európskych strán. Predsedom rady je Karl von Habsburg – Lothringen, ktorý pravidelne navštevuje Paneurópsku vysokú školu a vystupuje pred jej študentmi a pedagógmi.

 
Naspäť hore