Darujte 2 % zo zaplatenej dane z príjmu

 

Paneurópska vysoká škola n.o. je aj v na rok 2014 zapísaná do zoznamu prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane z príjmu, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky.

Paneurópska vysoká škola n. o. bola založená v roku 2003 za účelom poskytovať všeobecne prospešné služby so zameraním na:
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.

Prispejte aj vy na podporu skvalitnenia nami poskytovaných služieb, tým že sa v roku 2014 rozhodnete darovať Paneurópskej vysokej škole n. o.2% .

 

Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno, názov: Paneurópska vysoká škola n.o.
Sídlo: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
IČO: 36077429
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

 
Naspäť hore