Informácie v zmysle ZoVO

AKTUALITY

17.6.2014

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu v zmysle § 136 ods. 6 zákona o VO

Predmet zákazky: Preklady a jazykové korekcie odborného textu zo SJ do AJ

Na nasledujúcom linku ZMENA SP_PREKLADY 9648-WYS /ZiP, 2,5MB/ je možné získať aktualizované znenie dokumentov na daný predmet zákazky:

- súťažné podklady so zapracovaním výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

- - prílohy k súťažným podkladom - neboli aktualizované

- - oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

(Súbor obsahuje dokumenty vo formátoch *.pdf.)

Zoznam zmlúv

č. zmluvy: APVV_2014-001
Názov: Kúpna zmluva (text)
Dátum uzatvorenia: 15.5.2014

č. zmluvy: APVV_2014-002
Názov: Zmluva o dielo (text)
Dátum uzatvorenia: 15.5.2014

č. zmluvy: APVV_2014-003
Názov: Kúpna zmluva (text)
Dátum uzatvorenia: 21.5.2014


č. zmluvy: APVV_2014-004
Názov: Zmluva o dielo (text)
Dátum uzatvorenia: 20.08.2014

 

Aktuálne výzvy

Vestník č. 105/2014 /č. 9648-WYS/

Názov zákazky: Preklady a jazykové korekcie odborného textu zo SJ do AJ /Zip, 4MB/

Súbor obsahuje kompletné znenie súťažných podkladov vrátane príloh k súťažným podkladom a výzvu /dokumenty sú vo formátoch: *.rtf *.pdf/.

Link na profil obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/10792/140383

Vestník č. 111/2014 /č. 10479-WYS/

Názov zákazky: Realizácia sociologického prieskumu

Link na profil obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/246899/

 

 

 
Naspäť hore