Posluchárne

Objekt Tomášikova

Seminárka, 60 miest

Video konferenčný prenos komplet zabudovaný, tlmočnícky systém, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 60 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Seminárka 60


Seminárka 60

Seminárka, 30 miest

Tlmočnícky systém prenosný, projekcia, 30 miest na sedenie, bezbariérový pristup

Seminárka 30

Objekt Tematínska

Poslucháreň, 72 miest

Tlmočnícky systém prenosný, projekcia, ozvučenie, 72 miest na sedenie

Poslucháreň, 72 miest

Poslucháreň, 72 miest

Poslucháreň, 72 miest

Poslucháreň, 72 miest

Učebne, 30 miest

Tlmočnícky systém prenosný, projekcia, 30 miest na sedenie

Poslucháreň, 72 miest

 
Naspäť hore