Internát

Vysokoškolský súkromný internát UNINOVA HOSTEL bol zrekonštruovaný v roku 2009 a je účelovým zariadením, zabezpečujúcim ubytovanie prednostne vysokoškolských študentov s poslaním:

  • poskytnúť ubytovanie študentom bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského študijného programu,
  • poskytnúť ideálne podmienky pre úspešné samostatné štúdium a odpočinok študentov,
  • podporovať spoločenský a športový život študentov v súlade s etickými zásadami.

Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom, príjemnom prostredí. Poskytuje bezproblémové parkovanie vozidiel priamo v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a hlavných prázdnin ponúka UNINOVA HOSTEL aj ubytovacie služby hostelového typu pre širokú verejnosť. Internát s bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.

Viac informácií http://www.uninovahostel.sk

 
Naspäť hore