Knižnica PEVŠ

Knižnica vznikla v roku 2004 ako knižnica Bratislavskej vysokej školy práva (BVŠP) v Bratislave. Zmena názvu VŠ v r. 2010 podmienila aj zmenu názvu knižnice na Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ).

Je ústrednou knižnicou a informačným pracoviskom Paneurópskej vysokej školy.

Jej poslaním je vytvárať priaznivé prostredie pre používateľov, aktívne podporovať celoživotné vzdelávanie, štúdium a vedecké bádanie na PEVŠ a byť tvorivým partnerom v týchto procesoch. So súhlasom zriaďovateľa je prístupná aj odbornej verejnosti.

Ústredná knižnica poskytuje svoje služby na pracoviskách:
Bratislava, Ružinov – Tomášikova 20, prízemie
Bratislava, Petržalka – Tematínska 10, suterén

 

Web stránka AK PEVŠ

 
Naspäť hore