O projekte

Názov projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.

Fond: Nórske granty

Programová oblasť: SK08 Cezhraničná spolupráca

Číslo projektu: CBC01008

Celkové oprávnené výdavky projektu: 639 430,- EUR

Projektový grant: 575 486,- EUR (90% - každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15% )

Spolufinancovanie projektu: 63 944,- EUR (10% - vlastné zdroje)

Projektová zmluva: Centrálny register zmlúv

 

Web stránka programu: www.eeagrants.sk

 

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ 

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ 

 

 

 
Naspäť hore