Verejné obstarávanie

Prehľad plánovaných a zrealizovaných verejných zákazok 

Projekt: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"

 

Verejné obstarávania partnerov projektu nájdete na web stránkach: 

Centrum pre európsku politiku

Carpathia Uzhorod

 

1.VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie


Názov predmetu zákazky:  „Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie“, pre projekt s názvom Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc", financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu kód projektu:  CBC01008. 


Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona) 


Podrobná špecifikácia v prílohe.

Výzva cenová ponuka PEVŠ - ubytovanie

Zmluva o poskytnutí služieb - Hotel Gloria Palac

 

2. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Tlmočnícke a prekladateľské služby počas konferencie


Názov predmetu zákazky:  „Tlmočnícke a prekladateľské služby počas konferencie“, pre projekt s názvom Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc", financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu kód projektu:  CBC01008. 


Druh zákazky: Služby (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona) 

Podrobná špecifikácia v prílohe.

Výzva cenová ponuka PEVŠ - tlmočenie

 

3. EKS - Dron helikoptéra s kamerou

Názov predmetu zákazky:  Dron Helikoptéra s kamerou

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

 

4. EKS - Profesionálne PC zostavy, tablety, grafický a iný softvér, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Názov predmetu zákazky:  Profesionálne PC zostavy, tablety, grafický a iný softvér, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Kúpna zmluva

 

5. Zariadenia pre Virtuálnu realitu

Názov predmetu zákazky: Zariadenia pre Virtuálnu realitu

Kúpna zmluva

 

6. Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie

Názov predmetu zákazky: „Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie“

Zmluva o poskytnutí služieb - hotel Družba Michalovce

 

7. EKS - Profesionálne PC zostavy, profesionálne tablety, grafický a iný software, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Názov predmetu zákazky:  Profesionálne PC zostavy, profesionálne tablety, grafický a iný software, prezentačná technika, zobrazovacie jednotky

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - CARPATHIA UŽHOROD

1. Preklady zo slovenského na ukrajinský jazyk a vice versa.

Kúpna zmluva

2. Nákup výpočtovej techniky a softvéru

Kúpna zmluva

3. Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnej miestnosti

Kúpna zmluva

4. Nákup výpočtovej techniky

Kúpna zmluva


 
Naspäť hore