O projekte

 

Marketingová komunikácia - MK v podmienkach krajín V4 Marketing Comunication in the conditions of V4 countries

ZS 2015/2016 II. stupeň štúdia 1. ročník PV predmet

 

Informácie o odbornom zabezpečení predmetu

Garant predmetu

E-mail

Konzultačné hodiny

Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Streda 12.30 -14.30

 

Experti z krajín V4

Škola

 

Prof. PhDr. Miroslav Foret, PhD.
Dr. Eva Happ
Dr. Danuta Szwajca
Dr. Přemysl Pruša

PEVŠ FEP – supervisor projektu
Széchenyi University in Győr, Maďarsko
Silesian University of Technology, Poľsko
Vysoká škola ekonomická Praha, ČR

 

Učebnica: MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS OF V4 COUNTRIES

Zoznam učebníc zakúpených z projektu

Harmonogram a sylabus

 
Naspäť hore