Verejné obstarávanie

Prehľad pripravovaných a zrealizovaných verejných zákazok v zmysle ZVO


Projekt: Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa v oblasti finančných bezpečnostných informačných technológií. ITMS kód projektu: 2623010007

Zoznam zmlúv:

Názov: Kúpna zmluva na dodávku programového vybavenia
Dátum uzatvorenia: 10.11.2015

Názov: Kúpna zmluva na dodávku výpočtovej techniky
Dátum uzatvorenia: 10.11.2015

Názov: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku výpočtovej techniky zo dňa 10.11.2015
Dátum uzatvorenia: 18.11.2015

 
Naspäť hore