Organizačná štruktúra Rektorátu PEVŠ

REKTOR
 
KANCELÁRIA REKTORA
 
 
KVESTOR
Pedagogické oddelenie

PROREKTOR

pre vzdelávaciu činnosť

        

RIADITEĽ

Odbor riadenia financií

Oddelenie finančného plánovania
Oddelenie pre vedu a výskum

PROREKTOR

pre výskum, vedu a grantovú politiku

RIADITEĽ

Odbor pre medzinárodné vzťahy

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

RIADITEĽ

Odbor koordinačno-metodickej, personálnej a kontrolnej činnosti

Metodicko - koordinačné oddelenie
Oddelenie ľudských zdrojov
Oddelenie registratúry

 

 

 
Naspäť hore