Akademický senát PEVŠ

JUDr. Andrej Karpat, PhD., predseda
JUDr. Daniela Čierna, PhD., tajomníčka
doc. PhDr.  Eva Szobiová, PhD., podpredseda 
Mária Kullová, podpredseda 

REKTORÁT
Ing. Radka Straková

FAKULTA PRÁVA
JUDr. Daniela Čierna, PhD.
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Štud. časť:
Peter Ciuprik
Mgr. Kristína Kročková

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Ing. Ivan Brezina, PhD.
doc. Ing. Soňa Chovanová-Supeková,PhD.
Štud. časť:
Mária Kullová 

FAKULTA MASMÉDIÍ
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
MgA. Yvonne Vavrová  
Štud. časť:
Bc.  Adam Beran
Mgr. Maroš Rojko   

FAKULTA INFORMATIKY
doc. Ing. Martin Šperka, PhD. 
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.  
Štud. časť:
Bc. David Fico  

FAKULTA PSYCHOLÓGIE
doc. PhDr.  Eva Szobiová, PhD. 
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.  
Štud. časť:
Mgr. Mária Mehešová 
Patrícia Kmeťová 

Zápisnice:

31.01.2017

18.01.2017

13.12.2016

21.11.2016

13.05.2016

23.03.2016

24.09.2015

 
Naspäť hore