Správna rada PEVŠ

  • Ing. Miroslav Kurka (predseda)
  • JUDr. Ján Čarnogurský
  • Ing. Michal Kurka, MBA, LL.M.
  • Ing. Radan Jünger
  • Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom Paneurópskej vysokej školy je Správna rada PEVŠ.

Štatutárnymi orgánmi PEVŠ sú predseda Správnej rady a riaditeľ Paneurópska vysoká škola, n. o.

Orgánmi akademickej samosprávy PEVŠ sú: Akademický senát PEVŠ, rektor PEVŠ, Vedecká rada PEVŠ a Disciplinárna komisia PEVŠ.

 

 
Naspäť hore