Konania

PhDr. Mária Macková, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: prebiehajúce, Rok konania: 2017)
 

Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.

žiadosť v odbore 3. 4. 11 Občianske právo
(Fakulta práva,Vymenúvacie konanie, Stav: prebiehajúce, Rok konania: 2016)
 

Ing. Mgr. Irena Žantovská, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2016)
 

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Vymenúvacie konanie, Stav: prebiehajúce, Rok konania: 2016)
 

JUDr. Andrej Králik, LLM. PhD.

žiadosť podaná v odbore 3.4.8. medzinárodné právo
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2016)
 

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 24.11.2015, interný pedagóg PEVŠ, Stav: prerušené
(Fakulta ekonómie a podnikania,Habilitačné konanie, Stav: prebiehajúce, Rok konania: 2015)
 

JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.

žiadosť v odbore 3.4.7. trestné právo dňa 18. 11. 2015
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2016)
 

Dr. Jaroslav Szczechovicz

žiadosť podaná v odbore 3.4.11. občianske právo dňa 20. 10. 2015
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2016)
 

PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2015)
 

Mgr. Petr Žantovský, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 10.2 .2015, externý pedagóg
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2015)
 

PhDr. Zora Hudíková, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa 27.10.2014, interný pedagóg, úspešne skončené podpísaním dekrétu vedecko-pedagogického titulu docent rektorom PEVŠ 23.2.2015 v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

PhDr. Eva Chudinová, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa 22.10.2014, interný pedagóg, úspešne skončené podpísaním dekrétu vedecko-pedagogického titulu docent rektorom PEVŠ 23.2.2015 v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

JUDr. Denisa Dulaková - Jakúbeková, PhD.

žiadosť v odbore 3.4.11. Občianske právo podaná dňa 17.9.2014, externý pedagóg
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2015)
 

Ing. Soňa Supeková, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 28.05.2014, interný pedagóg,úspešne skončené podpísaním vedecko-pedagogického titulu docent 16.12.2014 v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

žiadosť podaná v študijnom odbore 3.4.7. Trestné právo 20.1.2014, externý pedagóg zo SR. Úspešne skončené podpísaním vedecko-pedagogického titula docent v študijnom odbore 3.4.7. Trestné právo 19.01.2014.
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa 29. januára 2014, pedagóg z externej inštitúcie (Univerzita Mateja Bela)
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2015)
 

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Žiadosť podaná v študijnom odbore 3.4.7. Trestné právo 20. septembra 2013. Úspešne skončené podpísaním vedecko-pedagogického titula docent v študijnom odbore 3.4.7. Trestné právo 19.02.2014. Externý pedagóg zo SR
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

Žiadosť podaná v študijnom odbore 3.4.11 Občianske právo 26. júla 2013. Úspešne skončené podpísaním vedecko-pedagogického titula docent v študijnom odbore 3.4.11 Občianske právo 19.02.2014. Externý pedagóg zo SR
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

plk. JUDr. František Vavera, Ph.D.

Žiadosť podaná v študijnom odbore 3.4.7. Trestné právo 23. mája 2013. Úspešne skončené podpísaním vedecko-pedagogického titula docent v študijnom odbore 3.4.7. Trestné právo 19.02.2014. Externý pedagóg z Českej republiky
(Fakulta práva,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2014)
 

PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Úspešne skončené podpísaním vedecko-pedagogického titula docent v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá 11.12.2013.
(Fakulta masmédií,Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2013)
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku

 

 
Naspäť hore