Dr. Hans Ruediger Kaufmann, PhD.

.– žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 24. 09. 2012, externý pedagóg Litva/Cyprus

  • životopis
  • názov inauguračnej práce a téma inauguračnej prednášky
  • oponenti inauguračnej práce
  • oponentské posudky
  • inauguračná komisia
  • návrh inauguračnej komisie
  • dátum konania prednášky a obhajoby inauguračnej práce
  • rozhodnutie vedeckej rady
  • prezenčná listina vedeckej rady
  • vymenovanie prezidentom SR

 

 

Stav: skončené bez udelenia titulu docent  

 

 
Naspäť hore