Ing. Soňa Supeková, PhD.

žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 30.1. 2013, interný pedagóg

 • životopis
 • Názov habilitačnej práce: Marketingová komunikácia slovenských potravín v médiách prostredníctvom značiek kvality.
 • Téma habilitačnej prednášky: Medializácia potravinových káuz na Slovensku
 • oponenti habilitačnej práce
 1. prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
 2. prof. Ing. Jana Stávková, PhD.
 3. doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
 • oponentské posudky
 1. prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
 2. prof. Ing. Jana Stávková, PhD.
 3. doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
 • habilitačna komisia

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Členovia:

 1. prof. Ing. Elene Horská, PhD.
 2. doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
 3. doc. Ing. Mária Zubková, PhD.
 
Naspäť hore