Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.

Žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 24.11. 2015, interný pedagóg PEVŠ

 • Životopis
 • Názov habilitačnej práce: Obsahová analýza (problémy metodológie zostavenia indikátorov)
 • Téma habilitačnej prednášky: Ekonomika médií ako odvetvia výroby informácií
 • oponenti habilitačnej práce a posudky:
 1. prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD., Akadémia médií, Bratislava
 2. doc. PhDr. Ján Sand, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava, Filozofická fakulta
 3. doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií
 • habilitačná komisia

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií

Členovia:

1. prof. Andrey Rikhter, DrSc., Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Viedeň

2. prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ekonomická univerzita, Bratislava, Národohospodárska fakulta
3. prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií

 • návrh komisie
 • dátum konania prednášky a obhajoby práce
 • rozhodnutie vedeckej rady
 • prezenčná listina vedeckej rady
 
Naspäť hore