PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

 

Žiadosť žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá podaná dňa 29.1. 2014, pedagóg z externej inštitúcie (Univerzita Mateja Bela), Habilitačné konanie, Stav: skončené, Rok konania: 2015)

Životopis

Názov habilitačnej práce: Eticko - axiologické a sociálne kontexty médií

Téma habilitačnej prednášky: Etika v mediálnej komunikácii v on-line prostredí

 

Oponenti habilitačnej práce:

1.prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

2.prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola finanční a správní v Prahe

3.doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici

Oponentské posudky:

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.


Habilitačná komisia:

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava


Členovia:

1.doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

2.doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

3. doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave

 

Dátum konania prednášky a obhajoby práce: 26. október 2015, Fakulta masmédií PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava, 13:00 hod, miestnosť P6

Návrh komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina vedeckej rady

 

 
Naspäť hore