PhDr. Mária Macková, PhD.

Žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 23. 01. 2017, interný pedagóg

 • Životopis
 • Názov habilitačnej práce: Ľudská, sociálna, novinárska empíria Romana Kaliského
 • Téma habilitačnej prednášky: Aspekty štruktúry osobnosti v mediálnom prostredí
 • oponenti habilitačnej práce a oponentské posudky:

  1. prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc., Filozofická fakulta, Univerzita, Nový sad, Srbsko
  2. prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
  3. prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD., Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
 • habilitačna komisia:

Predseda: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Členovia:

 1. prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD., Akadémia médií, Bratislava; Slovenské národné divadlo, Bratislava
 2. doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., Katedra Public Relation a komunikace, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha, Česká republika
 3. doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • návrh komisie
 • dátum konania prednášky a obhajoby práce: 27.október 2016 o 10,00 hod., Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, Tematínska 10, miestnosť P6.
 • rozhodnutie vedeckej rady
 • prezenčná listina vedeckej rady
 
Naspäť hore