PhDr. Zora Hudíková, PhD.

Žiadosť žiadosť v odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá podaná dňa 27.10.2014, interný pedagóg, úspešne skončené podpísaním dekrétu vedecko-pedagogického titulu docent rektorom PEVŠ 23.2.2015 v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá

 • Životopis
 • Názov habilitačnej práce: Emócie v televíznej produkcii
 • Téma habilitačnej prednášky: Profesijné kompetencie mediálneho prezentátora
 • oponenti habilitačnej práce

 

 1. prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 2. doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 3. doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

 

 • habilitačna komisia

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Členovia:

 1. prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 2. doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD., PhD. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 3. doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

 

 
Naspäť hore