Vzdelávanie v medzikultúrnom dialógu

 
 

Dátum konania: 02.04.2014 - 04.04.2014

Miesto konania: PEVŠ, Tematínska 10 - veľká aula, Bratislava

Organizátor: Paneurópska vysoká škola, Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Trnava Turecko-slovenská aliancia pre vzdelávanie a rozvoj

Vážení kolegovia!

Je pre mňa cťou a potešením pozdraviť Vás v súvislosti s medzinárodnou vedeckou konferenciou Vzdelávanie v medzikultúrnom dialógu, ktorá sa uskutoční 2. – 4. apríla 2014 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, a na ktorú Vás a zástupcov Vašej univerzity srdečne pozývam.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena najnovších vedeckých poznatkov, výskumných zistení a skúseností, ako aj formulácia praktických odporúčaní pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania a spoločných študijných programov v kontexte dialógu rôznych kultúr. Vzhľadom na predmet a ciele tejto konferencie budú jej účastníkmi zástupcovia popredných európskych a ázijských univerzít z Ruska, Turecka, Vietnamu, Číny, Bieloruska, Francúzska, Poľska, Bulharska a Slovenskej republiky.

Výstupom z konferencie bude vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie publikovaný v anglickom jazyku, ktorý bude obsahovať príspevky z tejto konferencie. Vzhľadom na rozsah zborníka Vás prosíme, aby sa dodržal limit šesť strán po 1800 znakov. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať v termíne do 15. februára 2014 o zaslanie názvov vedeckých štúdií v rámci tematiky medzinárodnej vedeckej konferencie, ktoré budú odprezentované na tejto konferencii a publikované v uvedenom zborníku.

Verím, že Vás zameranie tejto medzinárodnej vedeckej konferencie zaujalo a prijmete naše pozvanie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S úctou a pozdravom

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor

 
Naspäť hore