Asistentka/Asistent kancelárie rektora PEVŠ

Hlavný pracovný pomer

Pracovné činnosti, právomoci, zodpovednosť
- Zabezpečovanie administratívnej a organizačnej činnosti kancelárie rektora PEVŠ,
- vykonávanie registratúrnych a administratívnych prác týkajúcich sa pôsobnosti rektorátu,
- vedenie agendy korešpondencie rektora PEVŠ,
- vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí poradných orgánov rektora PEVŠ,
- vedenie finančnej agendy súvisiacej v preplácaním výdavkov za občerstvenie, nákupy kancelárskych potrieb, drobného majetku a spotrebného materiálu,
- vedenie agendy súvisiacej s vyúčtovaním a vyplácaním cestovných náhrad zamestnancov rektorátu,
- asistencia pri vedeckých konferenciách, seminároch a ďalších podujatiach organizovaných rektorátom,
- telefonická komunikácia a elektronická korešpondencia rektorátu,
- vykonávanie ďalších administratívno-organizačných činností súvisiacich so zabezpečovaním pracovných procesov rektorátu.


Požiadavky na zamestnanca:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa VŠ,
- znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni,
- znalosť ďalších cudzích jazykov je výhodou,
- počítačové znalosti na používateľskej úrovni - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- reprezentatívnosť a profesionálne vystupovanie,
- výborné komunikačné schopnosti slovom aj písmom,
- precíznosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť, dynamickosť a zodpovednosť,
- organizačné schopnosti,
Požadovaná prax minimálne dva roky na podobnej pracovnej pozícii
Miesto výkonu práce Bratislava Ružinov – Tomášikova 20 Bratislava
Ponúkaný plat: dohodou
Dátum nástupu : dohodou
V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zasielajte životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných zasielajte na dole uvedenú adresu a na mailovú adresu :

Termín doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31. marca 2015
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

 
Naspäť hore