Odborný referent

Pracovná pozícia: odborný referent – oddelenie marketingu a vzťah s verejnosťou, Odbor obchodu a marketingu

Miesto výkonu práce: Paneurópska vysoká škola n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva na plný úväzok

Platové podmienky: dohodou

Dátum nástupu: 1.1.2016

Výber uchádzačov: pohovor

Kontaktná osoba: Renáta Tóthová, e - mail:
tel. číslo: 02/48 20 88 58
Mgr. Z. Ihnátová, PhD., e – mail:
Tel. č. 02/48 28 76 26

Termín, do ktorého je možné predkladať žiadosti: 16. december 2015

Poštová adresa:
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
821 02 Bratislava

Údaje o pracovnom mieste:

  • zabezpečovanie základných komunikačných a administratívnych procesov vysokej školy a klientov

Informačný servis - podávanie informácii študentom PEVŠ na recepcii školy, komunikácia prostredníctvom Univerzitného informačného systému
Komunikácia na FB školy a fakúlt
Komunikácia s uchádzačmi – telefónna info linka, online chat, info mail linka, FB inbox
Administratívne práce pre odbor obchodu a marketingu
Prijímanie objednávok a predaj merchandisingu
Administrácia web stránky školy, aktualizácia informácií
Spolupráca pri nábore nových študentov
Komunikácia s absolventmi – alumni klubom
Spolupráca na všetkých marketingových a komunikačných aktivitách odboru
Interná komunikácia, budovanie firemnej kultúry
PR, reklamná a propagačná činnosť
Organizovanie eventov, príprava a realizácia krátkodobých a dlhodobých projektov
Komunikácia s obchodnými partnermi


Požiadavky na zamestnanca:

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, vhodné aj pre absolventa VŠ so vzdelaním marketing a komunikácia
Počítačová zručnosť MS Office v užívateľskej úrovni
Jazyková vybavenosť – spisovná slovenčina, dobrá gramatika a štylistika, anglický jazyk slovom aj písmom
Komunikatívnosť, asertivita, práca v tíme aj samostatná zodpovednosť

 

Prax: práca v call centre, v službách, v rámci marketingu a komunikácie - výhodou

 
Naspäť hore