Personalistka/mzdová účtovníčka

Hlavný pracovný pomer
Pracovné činnosti, právomoci, zodpovednosť
· agenda dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru
· zabezpečovanie prihlasovania a odhlasovanie zamestnancov na sociálne, zdravotné poistenie a s tým spojené administratívne činnosti,
· zabezpečovanie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov v súlade s legislatívou príslušného štátu a legislatívou SR,
· spracovanie miezd.
· administratívne činnosti spojené s uzatváraním, zmenou a ukončením pracovného pomeru,

Požiadavky na zamestnanca:
· stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie,
· dobrá znalosť ustanovení Zákonníka práce a skúsenosti s ich uplatňovaním v praxi,
· skúsenosti s uzatváraním pracovných pomerov zahraničných zamestnancov( najmä ČR),
· skúsenosti so zabezpečovaním zákonných povinností zamestnávateľa v oblasti zamestnávania zahraničných občanov (najmä ČR),
· skúsenosti s prácou v oblasti dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru,
· výhodou sú skúsenosti so spracovaním personalistiky a miezd v HR Magma, HR Datalock,
· výhodou je prax v oblasti HR vysokých škôl a znalosť Zákona o vysokých školách,
· počítačové znalosti na používateľskej úrovni - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
· personalistika – expert,
· mzdové účtovníctvo – pokročilý,
· komunikatívnosť,
· precíznosť a spoľahlivosť,
· samostatnosť a zodpovednosť,
· organizačné schopnosti.
Požadovaná prax minimálne päť rokov na pracovnej pozícii personalista, mzdár
Miesto výkonu práce Bratislava Ružinov – Tomášikova 20. Bratislava
Ponúkaný plat: dohodou
Dátum nástupu: dohodou


V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zasielajte životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných zasielajte na dole uvedenú adresu a na mailovú adresu : emilia.kubicova@paneurouni.com

Termín doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31. marca 2015
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

 
Naspäť hore