Tajomníčka/Tajomník Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ

Hlavný pracovný pomer

Pracovné činnosti, právomoci, zodpovednosť


- Vykonávanie administratívnych, ekonomicko-hospodárskych, materiálno-technických a personálnych činností týkajúcich sa pôsobnosti fakulty;
- Organizácia a riadenie činnosti administratívneho personálu dekanátu, metodické usmerňovanie činnosti administratívnych zamestnancov na ústavoch;
- Príprava a predkladanie rozpočtov hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami;
- Evidencia a hodnotenie hospodárenia s vyčlenenými finančnými prostriedkami;
- Zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia fakulty, príprava a predkladanie návrhov na nákup prístrojového zabezpečenia fakulty;
- Organizácia akademických obradov na fakulte;
- Vypracovávanie rozvrhov výučby pre denné a externé štúdium;

Požiadavky na zamestnanca:

- minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa VŠ,
- znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni,
- znalosť ďalších cudzích jazykov je výhodou,
- počítačové znalosti na používateľskej úrovni - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- profesionálne vystupovanie,
- výborné komunikačné schopnosti slovom aj písmom,
- precíznosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť, dynamickosť a zodpovednosť,
- organizačné schopnosti,

Požadovaná prax minimálne 5 rokov na podobnej pracovnej pozícii vo  vysokoškolskom prostredí
Miesto výkonu práce Bratislava Petržalka – Tematínska 10 Bratislava
Ponúkaný plat: dohodou
Dátum nástupu : dohodou

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zasielajte životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných zasielajte na dole uvedenú adresu poprípade na mailovú adresu :

Kontaktovať budeme len uchádzačov spĺňajúcich požiadavky na obsadenie pracovného miesta.

Termín doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.augusta 2015
na adresu : Paneurópska vysoká škola, Oddelenie ľudských zdrojov, Tomášikova 20,
P.O. BOX 12, 820 09 Bratislava 29.

 

 
Naspäť hore