2012

Smernice PEVŠ 2012

 Interné grantové projekty PEVŠ, smernica rektora č. 1/2012 - platnosť a účinnosť 1.2.2012

 O vedecko-výskumnej činnosti a podpore transferu poznatkov do praxe na Paneurópskej vysokej škole, smernica rektora č. 5/2012 - platnosť a účinnosť 10.12.2012

 

Prehľad zrušených vnútorných predpisov v roku 2012

1) Smernica rektora č. 3/2006 – smernica pre posudzovanie priorít vedeckých projektov (Interné granty) – zrušená 1.2.2012 (nahradená smernicou rektora č. 1/2012)

2) Dodatok č. 1 k smernici rektora č. 3/2006 – smernica pre posudzovanie priorít vedeckých projektov (Interné granty), Metodika prihlasovania a hodnotenia vedeckovýskumných projektov – zrušená 1.2.2012 (nahradená smernicou rektora č. 1/2012)

3) Smernica rektora č. 2/2008 – Poplatky spojené so štúdiom na BVŠP – zrušená 12.6.2012, (nahradená smernicou rektora č. 3/2012)

4) Smernica rektora č. 4/2006 – Smernica pre vedecko-teoretickú prácu – zrušená 10.12.2012, (nahradená smernicou rektora č. 5/2012)

 
 
Naspäť hore