2017

Smernice PEVŠ 2017

 Smernica rektora č. 1/2017 Registratúrny poriadok PEVŠ v Bratislave – platnosť a účinnosť 27.1.2017

 

Prehľad zrušených vnútorných predpisov v roku 2013

1) Smernica rektora č. 5/2011 ( zrušená 15.3.2013) a Smernica rektora č.1/2013 (zrušená 27.1.2017) – Registratúrny poriadok Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, registratúrny plán, prílohy, (nahradené smernicou rektora č. 1/2017 Registratúrny poriadok Paneurópskej vysokej školy v Bratislave)

 
 
Naspäť hore