Aktivity projektu

1. Podpora infraštruktúry interného manažmentu CTP do praxe a podpora riadenia práv duševného vlastníctva
Aktivita 1.1 – vypracovanie projektu na zriadenie útvarov manažmentu CTP a jeho implementácia
Aktivita 1.2 – vypracovanie expertíz a odborných posudkov k projektom – SAV
Aktivita 1.3 – vypracovanie projektu systému ochrany duševného vlastníctva a jeho implementácia
2. Zabezpečenie činnosti manažmentu CTP
Aktivita 2.1 – prevádzka činností útvarov CTP
3. Transfer poznatkov výskumu a vývoja do praxe
Aktivita 3.1 – vypracovanie projektu transferu poznatkov do praxe
Aktivita 3.2 – implementácia projektu transferu poznatkov do praxe
4. Vybudovanie informačnej a komunikačnej platformy
Aktivita 4.1 – vytvorenie projektu informačnej a komunikačnej platformy centra a jeho implementácia

 
Naspäť hore