Harmonogram

Názov aktivity

Začiatok realizácie

Ukončenie realizácie

1.1 Vypracovanie projektu na zriadenie útvarov manažmentu

10/2009

12/2009

1.2 Vypracovanie expertíz a odborných posudkov k projektom

12/2009

04/2010

1.3 Vypracovanie projektu systému ochrany duševného vlastníctva a jeho implementácia

11/2009

02/2012

2.1 Prevádzka činností útvarov CTP

09/2009

02/2012

3.1 Vypracovanie projektu transferu poznatkov do praxe

10/2009

12/2009

3.2 Implementácia projektu transferu poznatkov do praxe

01/2010

02/2012

4.1 Vytvorenie projektu IKT platformy centra a jeho implementácia

10/2009

02/2012

 

 
Naspäť hore