Verejné obstarávanie

Zoznam už zrealizovaných zákazok formou verejného obstarávania

 

Rok 2011

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná formou Verejnej obchodnej súťaže
Vydávanie časopisu
Víťazný uchádzač: EUROKÓDEX, Martina Rázusa 32/A, 010 01 Žilina

 

Rok 2010

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná formou Verejnej obchodnej súťaže
Správa počítačovej siete a počítačových aplikácií
Víťazný uchádzač: Mikotech s.r.o., Hybešova 33, Bratislava
Podprahová zákazka
Dodávka rozširujúcich aplikačných modulov IS
Víťazný uchádzač: eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava
Zákazka s nízkou hodnotou
Dodávka kancelárskeho materiálu
Víťazný uchádzač: Activa Slovakia s.r.o., Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava

 

Rok 2009

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná formou Verejnej obchodnej súťaže
Dodávka a montáž Interiérového vybavenia
Zmluvný partner: RIM Slovakia, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Podprahová zákazka
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky
Zmluvný partner: Mikotech s.r.o., Hybešova 33 Bratislava

 

 
Naspäť hore