Mediálne centrum

Kto sme

Mediálne centrum Fakulty masmédií PEVŠ je moderne vybavené pracovisko, ktoré umožňuje kvalitné spracovania obrazu, zvuku, fotografie, grafiky a textu. V priestoroch po bývalej televízii LUNA na Nevädzovej ulici tak študenti i profesionálni pracovníci majú možnosť vytvoriť zaujímavé projekty v reálnom prostredí fotografického ateliéru či rozhlasového a televízneho štúdia. Okrem toho môžu svoje projekty dokončovať v dvoch učebniach – strižniach so strihacími programami Final Cut a Pro Tools, jednej PC učebni a v štyroch individuálnych strižniach. Študenti bakalárskeho štúdia (Mediálna komunikácia, Dizajn médií) i magisterského štúdia (Masmediálna a marketingová komunikácia, Dizajn médií) absolvujú väčšinu výučby praktických predmetov v profesionálnom prostredí, čo im pomáha už počas štúdia získať zručnosti potrebné pre kvalitný výkon ich budúcej profesie a ľahšie uplatnenie sa v mediálnej praxi. Príjemné prostredie Mediálneho centra, ochota jeho pracovníkov na čele s vedúcim Mgr. Mikim Gucmanom i ústretovosť pedagógov výrazne prispievajú k spojeniu nenahraditeľných skúseností s mladíckym nadšením a entuziazmom.

Čo ponúkame

Naše Mediálne centrum vznikalo dva roky a naplno funguje od septembra 2010. V tejto chvíli však už vieme ponúknut‘:

Tvorbu a spracovanie profesionálnej fotografie – novinárskej, reklamnej, dokumentárnej a umeleckej, kvalitnými digitálnymi fotoaparátmi, vrátane spracovania a prípravy pre profesionálnu tlač.

Tvorbu i spracovanie audiovizuálnych produktov – dokumentárnych filmov, propagačných filmov, reklamných šotov, vzdelávacích projektov, filmových prezentacií na všetkých úrovniach od prípravy, cez scenár, réžia, kamera, strih, postprodukciu až po definitívnu verziu na profesionálnych nosičoch – všetko s profesionálnou filmárskou technikou.

Tvorbu a spracovanie zvukových projektov pre rozhlas a prezentácie – reklamné spoty, dokumentárne a publicistické projekty, nahrávanie hudby v kvalitnom štúdiu s následným spracovaním.

Dizajn médií – návrhy a aplikácie loga, prezentácie, webové stránok, billboardy, inzercia, layout tlačených reklamných sloganov, strategických riešení, firemných katalógov po vypracovanie scenárov pre film, rozhlas, televíziu a pod.

 
Naspäť hore