Aktivity projektu

 

Projekt je logicky rozdelený na odborné aktivity, ktoré sú vnútorne štrukturované na samostatné bloky.

Aktivity Fakulty ekonómie a podnikania

1.1 Vytvorenie študijného programu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania v anglickom jazyku

1.2 Príprava podmienok a vytvorenie podkladov pre výučbu Ekonomiky a manažmentu medzinár. podnikania

1.3 Pilotné overovanie študijného programu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Aktivity Fakulty informatiky

2.1 Vytvorenie inovatívneho študijného programu Aplikovaná informatika v anglickom jazyku

2.2 Príprava učebne a vytvorenie podkladov pre výučbu Aplikovanej informatiky

2.3 Pilotné overovanie študijného programu Aplikovaná informatika v anglickom jazyku

Aktivity Fakulty psychológie

3.1 Vytvorenie inovatívneho študijného programu Školská a pracovná psychológia v anglickom jazyku

3.2 Modernizácia foriem, metód, prostriedkov vzdelávania programu Školská a pracovná psychológia

3.3 Pilotné overovanie študijného programu Školská a pracovná psychológia v profilových predmetoch

 

 
Naspäť hore