Aktuality
 

Aktuality

Výstupy projektu - fakulta psychológie 16.12.2014

Fakulta psychológie PEVŠ ako ďalšia fakulta podieľajúca sa na projekte PEVŠ, vydala nové publikácie v anglickom jazyku.
 

Aktualita - o projekte PEVŠ aj v časopise LIKE 12.12.2014

Paneurópska vysoká škola úspešne pokračuje v napĺňaní cieľov projektu.
 

Výstupy projektu 10.12.2014

PEVŠ v rámci projektu ITMS26140230012 vydala nové publikácie v anglickom jazyku.
 

Aktualita 27.02.2013

PEVŠ začala implementovať spoločný projekt 3 fakúlt, spolufinancovaný zo prostriedkov EÚ
Medzinárodný projekt: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy, PEVŠ
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku

Naspäť

 
Naspäť hore