Výstupy projektu
 

Výstupy projektu

10.12.2014

V rámci III. aktivity projektu Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy, boli fakultami PEVŠ zapojenými do tohto projektu vydané vedecké monografie, skriptá a vysokoškolské učebnice v anglickom jazyku, ktoré spolu s ďalšími dosiahnutými výsledkami a výstupmi projektu prispievajú k napĺňaniu špecifických cieľov projektu, ktorým je príprava študijných programov v anglickom jazyku.

Zoznam publikácií /monografie/:

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
1. INTERNATIONAL MARKETING AND MANAGEMENT, Eduard Urban, Pavol Molnár, Hana Janáková
2. INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE, Juraj Sipko, Tomáš Dudáš, Marek Csabay
3. STATISTICAL DATA SOURCES AS A TOOL FOR INTERNATIONAL COMPARISON, Beata Stehlíková, Monika Májková-Sobeková,

Fakulta informatiky PEVŠ
1. TRANSCONTROL CODES, Peter Farkaš
2. HCI DESIGN AND GUI PROGRAMMING IN JAVA, Martin Šperka
3. DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS, Frank Schindler
4. ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT AND OPERATION PRINCIPLES, Jiří Voříšek
5. WEB TECHNOLOGIES AND DESIGN, Ján Lacko, Eugen Ružický

Fakulta psychológie PEVŠ
1. SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21ST CENTURY, Eva Gajdošová
2. PERSONNEL ASSESSMENT, Elena Lisá
3. CREATIVITY-UNRAVELLING THE MYSTERY, Eva Szobiová

Ukážky publikácií FEP a FI PEVŠ si môžete pozrieť v časti Súbory na stiahnutie nižšie.

Naspäť

 
Naspäť hore